logo zaufaj Bogu flaga Polski flaga Anglii

NASZE CELE

Naszym celem jest głoszenie Dobrej Nowiny, jak mówi Biblia w Ew. Św. Marka 16:15 "I rzekł‚ im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu."

Chcemy, aby jak najwięcej ludzi nawróciło się do Boga, i żeby zawrócili ze złej drogi, aby mogli cieszyć się błogosławieństwem Bożym już za życia, stać się dziećmi Bożymi, naśladowcami i uczniami Jezusa Chrystusa, aby odnaleźli sens swojego życia, czuli się potrzebni i spełnieni, mieli Boży Pokój i radość życia.

Ew. Św. Jana 14:27 "Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka."

Filip. 4:4 "Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się."