logo zaufaj Bogu logo Chrz. Klubu Przystań logo Facebook flaga Polski flaga Anglii

(Psalm 91:1,2) Kto mieszka pod osłoną Najwyższego,
Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego,
Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja,
Boże, któremu ufam.
ZAUFAJ BOGU - TRUST IN GOD

PIOSENKA CHRZEŚCIJAŃSKA: ZAUFAJ BOGU!
Teksty piosenek chrześcijańskich

Przyp.3:5 Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!
6. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!


Jan4:10 Odpowiadając jej Jezus, rzekł do niej: Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie:
Daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go, i dałby ci wody żywej.
Jan7:37 A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał:
Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.
38. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.


www.zaufajbogu.com
© 2014-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone.